Dansk   English  Om AHC   Shareware   Freeware   Andet software  Freelance    AHC    

Programmerne på denne side er hver især udviklet på eget initiativ eller i samarbejde med andre. De fleste programmer har egne hjemmesider med mere information. Denne side er beregnet til at give et samlet overblik over de programmer, A.H. Computing selv deltager aktivt i markedsføringen af, og som ikke falder ind under overskriften "shareware".

A.H. Computing overvejer løbende nye produkter, og er interesseret i at høre om netop dit behov for software.

DynaBud
DynaBud var et program til dynamisk budgetberegning, likviditetsstyring og fortællende regnskabsrapporter, der gør det muligt for virksomheden at lave løbende opfølgning på budgetterne og sammensætte budgetter og rapporter i forskellige detaljeringsgrader - uden manuel genindtastning af økonomisystemets data.
DynaBud blev forhandles af DynaBud Budgetsystemer, der efter aftale afholdt demonstrationer af systemet.


FotoCrypt
FotoCrypt var A.H. Computings første mobilapplikation. Formålet er at kunne kryptere et fotografi sikkert, så man kan fotografere følsomme oplysninger og tage billedet med, i stedet for at slæbe rundt på papir eller hvad der nu er tale om, som kan blive stjålet og misbrugt.

FotoCrypt blev droppet i takt med stigende regulering af krypteringsprodukter, som rent ud sagt gjorde det til et juridisk minefelt at udgive.


FM-Kasse
FM-Kasse var et program, der omdanner pc'en til kasseapparat med vareliste, mulighed for stregkodescanner og bonprinter.
FM-Kasse blev solgt gennem forhandlere FM-Data.
Se mere hér.
FM-Kasse blev udfaset ved udgangen af 2010


Dansa TidReg
Dansa TidReg var et system til registrering af tidsforbrug på produktionsopgaver. Systemet arbejder sammen med et antal stregkodepenne, udskriver arbejdssedler og registrerer forbrugt tid på de enkelte delopgaver.
Dansa TidReg blev forhandlet af Dansa aps.


TransportSys 2
TransportSys 2 er et system til planlægning af elevbefordring på skoler med et stort behov for befordring af eleverne. TransportSys 2 omfatter et intranetsystem til planlægning af befordring, kommunikation med chauffører og vognmænd, og ikke mindst mulighed for feriebefordringsplanlægning og fraværsregistrering direkte i klasserne.
TransportSys 2 er udviklet for en specifik kunde.
A.H. Computing • Stubdrupvej 18, 6000 Kolding • Mobil 40 81 57 53 •