Dansk   English  Om AHC   Shareware   Freeware   Andet software  Freelance    AHC    

Programmerne på denne side er hver især udviklet på eget initiativ eller i samarbejde med andre. De fleste programmer har egne hjemmesider med mere information. Denne side er beregnet til at give et samlet overblik over de programmer, A.H. Computing selv deltager aktivt i markedsføringen af, og som ikke falder ind under overskriften "shareware".

A.H. Computing overvejer løbende nye produkter, og er interesseret i at høre om netop dit behov for software.

FotoCrypt
FotoCrypt er A.H. Computings første mobilapplikation. Formålet er at kunne kryptere et fotografi sikkert, så man kan fotografere følsomme oplysninger og tage billedet med, i stedet for at slæbe rundt på papir eller hvad der nu er tale om, som kan blive stjålet og misbrugt.
Den gratis udgave af FotoCrypt (begrænset til ét foto) er klar til Android i første version, så jeg kan få nogle erfaringer med, hvilke mobiler den virker på, og hvilke ikke. En version til iPhone følger.
Se mere på fotocrypt.dk.


Dansa TidReg
Dansa TidReg er et system til registrering af tidsforbrug på produktionsopgaver. Systemet arbejder sammen med et antal stregkodepenne, udskriver arbejdssedler og registrerer forbrugt tid på de enkelte delopgaver.
Dansa TidReg forhandles af Dansa aps.
Se mere på www.dansa.dk/tidreg.html.A.H. Computing • Stubdrupvej 18, 6000 Kolding • Lysholt Allé 8, 7100 Vejle • Mobil 40 81 57 53 •